Yoshie Shibahara, MIZUYA COMPANION, 2023
MIZUYA COMPANION

MIZUYA COMPANION

SITE-SPECIFIC PERFORMANCE
2022
Yoshie Shibahara, Camera Lucida, 2019
Camera Lucida

Camera Lucida

Performance installation with an optical apparatus
2019
Yoshie Shibahara, Fringe – Der Kleiderschrank, 2015
Fringe – the wardrobe

Fringe – the wardrobe

Performative audiovisual installation
2015
Yoshie Shibahara, Fringe, 2014
Fringe

Fringe

Installation and performance
2014
Yoshie Shibahara, Exuviae #, 2014
Exuviae #

EXUVIAE #

Interactive light-sound installation
2014
Yoshie Shibahara, Exuviae, 2012
Exuviae – heimArt Edition

EXUVIAE – heimArt Edition

Installation & performance / exhibition
2013
Yoshie Shibahara, Exuviae, 2012
Exuviae

EXUVIAE

Installation & performance / exhibition
2012
Yoshie Shibahara, Silly Putty, 2010
Silly Putty

Silly Putty

Dance performance
2010
Yoshie Shibahara, W.E.G., 2009
W.E.G.

W.E.G.

Intermedia dance performance
2009
Yoshie Shibahara, Tribute, 2007
Tribute

Tribute

Dance performance
2007